advertisement

「閨蜜」兩個字被用得太多了,究竟點樣才算「真.閨蜜」?今次我們特別邀請了廖子妤及余香凝演繹閨蜜之日常。做足以下幾項的,未必是「真.閨蜜」,但欠了任何一項,大概就談不上是閨蜜了!一路睇一路諗起邊個?Tag佢啦!