advertisement

林作愛情誘惑男朋友我推薦所有毒男睇一睇

很少看劇。不過當女仔要求同你睇嘅時候,冇計。

 

Viu係香港我最鍾意嘅電視台,佢熱播緊套我女神宋慧喬主演嘅《男朋友》,我絕對願意睇下。

 

我冇意宣傳,也唔需要我啲咁嘅門外漢去講啲咩。呢套劇速度之慢、套路之老套——講述富家女兼失婚姊姊和下屬弟弟小白臉高大天真無邪男主角的愛情故事。實在不是每一個港男,特別是有大男人主義的人可以忍受的。

 

但我推薦所有毒男睇一睇。

 

也勸喻在自己的愛情世界裏感到不滿足的女生強迫自己的另一半好好去看看。因為裡面,充滿了作為追女仔專家的我都會推薦的融化女生的心的浪漫技巧。

 

帶女仔去公園、在公園裡教女生用舊式相機照相、教女仔扮文青讀詩、一大早打給女朋友唱一首你對她表達愛意的歌、把女生的手插入你的口袋然後發現你買了要送給她的新首飾禮物。最重要的,是那種油膩到不行但用認真的態度去表達「行」爆的示愛字句,真的是萬試萬靈。

 

這些我都懂。但是當韓國人用靚人靚景靚事物去慢慢洗你腦的時候,真的是會入心。

 

最近我浪漫多了。前一晚聽個女仔講,好想食麥當勞個新早餐。於是我買定個早餐架,一早瞓醒,打咗俾麥麥送,個餐到時,淨係擺袋早餐喺早餐架上面,旁邊電話播住陶喆首「就是愛你」嘈醒佢。

 

就係咁簡單,佢一醒,嗰一日,就註定是幸福的。

 

追女仔,就係要簡單。

 

FACEBOOK:https://www.facebook.com/jolamchok/

 

圖片來源:《男朋友》