advertisement

 

在未認識B君之前,我一直都和愛情沾不上邊,對愛情世界只存有幻想。

 

我無時無刻都想感受到談戀愛的滋味,但一直都未能遇上心儀的對象。直至到2013年6月份時我轉換到新公司工作,才真正認識了他。

 

剛開始時對這位B君並無任何感覺,只是一般同事關係。更甚者當時的我是暗戀另一位男同事R君。

 

其後B君都有意無意之間借故和我交談,每當我需要OT時B君都會留下來陪我、等我一同下班、一同晚餐,雖然家住的方向並不相同,他也會送我回家。

 

有時在閒談間提起R君時,B君也會大發雷霆,這時我才真正意識到B君對我存有意思。

 

我的心這時亦開始留意著他,在這數年之間我身邊都發生過好多事,如工作上的不如意,每當我因此而哭時,B君都會陪著我、安慰我。

 

 

有兩年我的生日都是B君陪我度過,有時會出去行街、睇戲、食飯.....每天一齊放工,有時會相約一起早點返工吃早餐……但好多時都是我做主動。在這3年多時間裡,其實我倆一直都無講清楚我們是什麼關係,只一直都在曖昧中度過。

 

其實我每天都想放低這段暖昧關係,但始終都放唔低……到上年我離開了這公司,開頭大家都還有聯絡,但慢慢地聯絡愈來愈少,到最後更沒有聯絡了。

 

我好想繼續保持聯絡,做個普通朋友也好,但問心,我真的未能放下B君。

 

其實這幾年同時出現了R君同C 君,這兩人其實對我都很好,但我始終都係鍾意B君多一些。

 

麻煩老師幫我睇睇我同佢嘅關係仲有無得發展?另外,我的姻緣是否真的很差?

 

 

夏火為你占得一支艮卦變漸卦,官星(男友)臨身,代表你還是在意B君的,但卦中官星力弱並處於六爻之上,卦又是六沖卦,要想復合並有前景著實困難。

 

財星動而破父星(代表婚姻證書),是晚婚之象,如早婚者較易離婚,同時亦代表和B君這段情較難開花結果。

 

卦中另一點是財星動來生官星,B君帶有桃花,怕是有另一女子對B君有意之象。

 

(如有任何難題想要,可將你及伴侶的中文全名、生肖、感情故事及問題電郵至she.love.sex.channel@gmail.com,經挑選後可獲免費解答。)

 

 

Facebook:https://www.facebook.com/springfire16