advertisement

[港島全新購物熱點]DON DON DONKI 新店進駐小西灣藍灣廣場
藍灣廣場 DON DON DONKI 剛於今日開幕喇!一齊睇下有乜嘢買先!!!

#sheGO DON DON DONKI 今日進駐藍灣廣場!一齊睇下有乜嘢買啦!

DON DON DONKI Hong Kong #新店開幕
===========================
✈️ she.com...

Posted by she.com on Wednesday, 3 February 2021

分店名稱:DON DON DONKI 藍灣廣場店

營業時間:早上9時至凌晨1時

地址:小西灣小西灣道28號藍灣廣場1樓102及108號舖

開幕日期:2021年2月4日(星期四)上午10時

銷售樓層面積:20,279平方呎

商品種類:水果及蔬菜、壽司及刺身、肉類、熟食店、丼飯、零食,美容及生活百貨等商品