advertisement

中秋節雖然剛過去,人月兩團圓,不過未必每人都過得開心,近日就有網民指女友到家中吃中秋節飯時,母親送上自己手作的月餅,誰知女友不道謝之餘,更嫌棄母親的月餅,令事主考慮是否需要分手。究竟發生什麼事? 

事主近日於《香港討論區》表示早前邀請女友上自己家吃中秋節飯,一直以來女友都表現有禮,會陪老人家吃飯,跟事主母親關係也不錯。而事主母親近年喜愛親手製作月餅,所以在事主女友來訪時也送上了自家製月餅讓她與其家人分享。

怎料,女友沒有感謝母親的心意,更說道:「Auntie,呢啲自家製月餅邊上得大場面,雖然包裝好靚但同街買嘅月餅都唔同。」女友更指自己只吃貴價的奶黃月餅,最終女友很勉強地收下月餅,但場面一度尷尬,事主母親更面露傷心神情,但也不敢指責女友。

事主更說:「呢件事之後我冇送到我女朋友返屋企,只係叫佢返到屋企Whatsapp話我知,我就返去哄返我阿媽,雖然阿媽口講話佢唔介意呢啲自家製係冇街買咁矜貴又冇咁好食,下年佢就唔整月餅啦…」

其實,事主客觀地認為媽媽整的月餅好好吃,自從媽媽會整月餅之後,他亦沒有吃過街外的月餅了。

誰知,事件還未完,事主幾經辛苦哄回媽媽之後,女友事後打電話指鬧事主為何不阻止媽媽送月餅給她,事主說:「仲鬧我阿媽明明屋企有貴嘢奶黃月餅都唔送畀佢,反而畀自家製嘅佢,講到我阿媽係整埋一大堆嘢食而家發現食唔晒想塞畀佢清貨,留返貴嘢自己食。」

事主對於事件表示憤怒,「明明係我阿媽一番好心送嘢畀佢食,就算拎到返去唔食都唔需要咁樣落我阿媽面掛?忍唔住鬧咗佢一句話使唔使咁講嘢,唔鍾意以後唔好再上嚟同我屋企人食飯。」

不少網民看完了都表示女方性格很差,對長輩態度欠佳,也不懂人情世故,紛紛「感建分」(一律感情問題建議分手)。其中有網民直指「你係想同佢結婚生仔白頭到老,唔係一夜情,往後仲有最少四十年,問你點捱,性格係唔會改。」

而另一網民更認為婚後一定出現婆媳紛爭,望事主認真考慮,提早分開才能及早終止婆媳問題。