advertisement


前日陳凱琳(Grace)就自己喺社交平台同大家分享佢嘅新髮型,片中佢好興咁話自從17歲後就冇剪過瀏海,今年適逢27歲再度挑戰瀏海造型,雖然不少粉絲都說她看起來的確「重返17歲」,但亦有人覺的新造型不太適合Grace,驟眼看來更有點像Do姐呢!其實剪瀏海的確需要好大勇氣,想知自己係咪適合瀏海造型,即睇以下checklist!


1. 額頭高
本身額頭高對剪瀏海好有利,因為可以修飾臉型之餘,剪瀏海後亦可以令臉看來變得更加細!
2. 長臉
同額頭高嘅情況相似,長臉形有先天優勢,剪咗瀏海反而會令比例更好!但要注意最好避免「眉上瀏海」,太短嘅瀏海反而會臉看起來更長啊!

3. 肯打理頭髮
剪瀏海後,每天出門都必需花時間夾彎、梳好,先可以散發自然空氣感。如果唔好好處理嘅話,瀏海睇起來亂七八糟,建議你都係唔好剪好喇!
4. 髮質軟
髮質太硬嘅人,剪瀏海後前額頭髮好易彈起,同時亦好易變得厚重。相反髮質軟嘅人,剪完只要輕輕夾彎,望落已經十分輕盈,相對下亦比較易打理!