advertisement

ERROR四位成員各有特色,雖然不是走「偶像路線」,不過4位勝在形象夠貼地入屋。早前ERROR推出了新歌《我們很帥》,換上一身造型戴上假髮扮台灣經典天團F4,令人忍俊不禁!肥仔(梁業)笑言ERROR跟F4一樣都是偶像組合,阿Dee(何啟華)表示「配合返F4四個成員嘅元素啦,一個好大隻、一個對眼好細、一個手指靈活同一個高大嘅成員,咁我哋4個都配合返個元素啦。」講起這首主打的《我們很帥》,肥仔指「呢次首歌個主題就係講我哋4個如何自戀啦,講我哋幾個嘅缺點全部都優點化。」阿Dee補充指,「睇落呢首係一首普通抒情歌,但其實係一首勵志嘅歌,鼓勵大家要識得欣賞自己嘅優點,因為嗰啲係令我哋發光嘅地方來。」大家看完四子的鬼馬《流星雨》MV,也別忘了去聽聽他們的《我們很帥》呀!