advertisement

MIRROR成員呂爵安(Edan)是萬千少女心中的男神,原來他讀中學時已迷倒不少女同學及師妹。日前他在IG公開自己的中學舊相「黑歷史」自稱「MK安」,仲話自己當年係一個風頭躉,不少女學生爭相與他合照。而魏浚笙Jeffrey,雖然細個係肥仔一名,但去到中學時代已經係靚仔,顏值極高,而家大個仲愈來愈靚仔,深得女觀眾歡心。

Jeffrey中學已有高顏值

Edan青澀學生照片曝光自嘲MK安!網民:「好想做mk安師妹 」

不過,原來Jeffrey細個同姜濤一樣係肥仔,仲曾在IG發文:「好好珍惜你們身邊的胖子!」見到Jeffrey而家咁靚仔,證明每個胖子都是潛力股!

Edan青澀學生照片曝光自嘲MK安!網民:「好想做mk安師妹 」

呂爵安Edan曬中學MK相 自稱男神安

Edan在IG留言自稱在中學已是一個風頭躉,相當受同學歡迎,稱號多不勝數,包括男神安、小紅帽(資深爵屎應該明白這個名字的由來|)、爵爺、QQ On(自稱),洗讚小安安(亂up)等等。每逢學校活動,都有大量師妹找他合照。Edan仲話:「中學生涯絕對係人生中其中一段最開心嘅時光,成日都好想讀多次中學,好想試一次唔係成日打機唔係日日喺到hea嘅中學生活,所以如果你仲讀緊中學,記得好好珍惜啦。」

Edan青澀學生照片曝光自嘲MK安!網民:「好想做mk安師妹 」

不少網民回應:「當年做你同學/師妹嘅話😵‍💫肯定日日撲起身返學」、「好想做mk安師妹」、「咁多人搵你影相、知你威威啦」、「下次睇小學安吖」、「雖然好mk但都好靚仔」。看來大家都被這個中學MK安迷倒,不知Edan下次會不會分享小學安的黑歷史呢?

Edan青澀學生照片曝光自嘲MK安!網民:「好想做mk安師妹 」

Edan就讀可風中學 自小已文武雙全

Edan就讀可風中學(嗇色園主辦),自細已有藝術天份,從小學習鋼琴和小提琴,更考獲鋼琴8級成績。中學讀書成績不錯,同樣是學校的活躍份子,曾參加過校內歌唱比賽自彈自唱奪得冠軍,中三時他亦參加過才藝比賽獲得「最佳演員獎」,陸運會也曾奪過獎牌,他更是跆拳道黑帶,可見他文武雙全。

Edan青澀學生照片曝光自嘲MK安!網民:「好想做mk安師妹 」

當年Edan為應付DSE十分勤力,連續3個月每天在自修室溫習,最終考獲最佳五科25分的成績,在報JUPAS選科時,由於口才及演講方面較了得,他原本想報讀商科或社工,不過他的老師認為IT行業為未來大趨勢,故此他聽老師意見,於JUPAS首選了港大的工商管理學學士(資訊系統)。

Edan青澀學生照片曝光自嘲MK安!網民:「好想做mk安師妹 」