advertisement

朝歌 阿嬌 鍾欣潼 瓔珞 延禧攻略 吳謹言

當大家都追梗《延禧攻略》,或者《如懿傳》嘅時候,又有新劇即將開播!繼佘詩曼後,今次阿嬌將會喺呢套內地劇集出現,加上由《延禧攻略》飾演女主「瓔珞」嘅吳謹言再次擔正女一,卡士強大,製作又「揼本」,值得期待一下!

喺《延禧攻略》飾演率直堅強嘅「瓔珞」,今次吳謹言嚟個180度大變身,飾演妖魅嘅妲己,反差之大,你哋可以迅速投入劇情嗎?

朝歌 瓔珞 延禧攻略 吳謹言 -okZpqjBmaaowZk 朝歌 瓔珞 延禧攻略 吳謹言 -okZpqjBmaaowZk

而大家都好期待見到嘅阿嬌 - 鍾欣潼,今次喺劇裡面飾演羽族女王,雖然戲份比吳謹言少,戲服亦沒有好出位,但一出場嘅仙氣同氣質,令人移不開眼睛,甚至有人覺得比任何一個角色更亮眼!

朝歌 阿嬌 鍾欣潼 朝歌 阿嬌 鍾欣潼

男角方面,顏值都唔差喎!

 

姬發(張哲翰 飾)

西岐王子,滅商建立周朝,文武雙全、心繫百姓,成為一代明君。

朝歌 張哲翰

帝辛(保劍鋒 飾)

紂王,商朝最後一個帝王,好大喜功、荒淫無度、敏感腹黑。

朝歌 保劍鋒

武庚(米熱 飾)

帝辛與妲己的兒子,一個富有才情但為情所困的少年王子,在愛與王位之中壓抑掙扎,終將走向滅亡。

朝歌 米熱

姜尚(林佑威 飾)

姜子牙,幫助姬發滅商建周的一代謀聖。

朝歌 林佑威

楊戩(許凱 飾)

姜子牙手下猛將之一,驍勇善戰。(題外話,大家認唔認得佢就係《延禧攻略》裡面嘅博恒?佢同瓔珞又合作喇~)

朝歌 許凱 延禧攻略 博恒

劇集講述商朝帝乙年間遷都「朝歌」,原本欣欣向榮嘅都城,因為帝辛好大喜功、征戰四方,弄得民不聊生,於是四方諸侯紛紛崛起反抗!西岐王子姬發,文武雙全、少年英雄,被陷入獄後,逃脫後幸得姜子牙、楊戩、哪吒等能人異士相助,推翻暴政建立周朝,天下再次得到平定。睇睇預告片先!

就咁睇陣容同劇情,小編覺得應該不比《延禧攻略》遜色,但真正係點,都要等劇集播出後先知喇~