advertisement

C朗(Cristiano Ronaldo)世界盃

相信最近大家嘅話題都圍繞住世界盃,而女士們除咗睇波,睇下球場上嘅靚仔當然少不免,最近葡萄牙嘅賽事又令人重新注意C朗(Cristiano Ronaldo)呢位擁有六舊腹肌嘅球壇巨星,小編身邊仲有唔少「C朗太太」添!不過FF還FF,現實中嘅C朗原來已經係4個小朋友嘅爸爸,仲有個超火辣嘅女友,究竟佢係邊個呢?

呢位擁有完美身材嘅就係C朗現任嘅女友 - Georgina Rodriguez,今年只有24歲,但就擁有傲人嘅身材,上年11月仲為C 朗誕下囡囡Alana Martina,成為C 朗第一個唔用代母生的嘅小朋友。當大家都以為佢一定係模特兒或者明星出身,其實佢只係一名喺名店做售貨員嘅普通人。

C朗女友 世界盃 C朗女友 世界盃 C朗女友 世界盃 C朗女友 世界盃

Georgina同C朗拍拖兩年,C朗不時喺社交平台分享二人嘅合照,私底下仲會照顧C朗嘅孩子們,孩子們亦都好喜歡同Georgina相處,而C朗嘅家庭活動Georgina都會出現,雖然未結婚,但睇得出C朗已經當咗Georgina係一家人~

C朗女友 世界盃 C朗女友 世界盃 C朗女友 世界盃 C朗女友 世界盃

 

而Georgina曾經喺ig 同男友示愛:「你要繼續加油,我會時時在你身邊愛著你、支找你、仰慕你,你回到家需要的任何東西我都會滿足你。」願意喺身邊默默支持嘅女人,有邊個男人會唔心動呢?

C朗女友 世界盃