advertisement

《愛回家》入面嘅「大小姐」鬧人毫不留情,現實中嘅林淑敏就話收到sticker似俾人鬧緊,仲分享咗原來垃圾清原本唔係叫呢個名。問到想揀邊個劇集對手做老公?林淑敏竟然話想揀曹總!咁送水輝點算?