advertisement

MIRROR 成員一舉一動都多人討論,今次話題竟與call車紛爭有關,而事件主角竟然是一向獲讚高EQ的 Edan呂爵安!Edan最近開 Threads後,在這個全新社交平台上相當活躍,引來不少話題。日前呂爵安在自己的社交平台Threads上載照片,講述電召的士不快經歷。事緣Edan 於當日「Call車」時司機說8分鐘到達,Edan見時間太長不合預算,本想取消預約,卻一下打消了念頭:「我膽小鬼唔敢cut佢,同埋8分鐘都……接受到嘅」。

不過15分鐘後,的士仍未到達,於是Edan便「鼓起勇氣打過去」詢問,對方回覆「嚟緊㗎啦,塞車啊,唉我都唔想嘥我時間㗎」。(相關文章:Threads反映MIRROR成員真實人氣?追蹤人數排名大公開:教主三甲不入?Ian成為下弦?

 

(圖片來源:Threads@edanlui)
Edan的Threads開通不到一星期已經有超過 11 萬 fans 追蹤。(圖片來源:Threads@edanlui)

的士常客呂爵安Call車遇上不幸事件

最後的士司機花了共20分鐘才到達召車地點,呂爵安上車後,司機立即刻發牢騷大呻:「唉咁樣塞一塞,真係嬲到震,唉我又做少支旗啦!」。呂爵安不知如何反應,只好無奈以「haha」回應,其後 Edan 仍然不能消氣,於是在社交平台分享心聲:「師傅啊,善意提醒,其實你都嘥緊我時間㗎,定你想我代啲車塞住你條路同你道個靚歉?」未知Edan在過十萬追隨者的社交平台「發功」後,的士司機如今可有聽到乘客心聲?

(圖片來源:Threads@edanlui)
Edan 經常開夜都應該是的士常客,想不到竟有的士司機有能力令他動氣。(圖片來源:Threads@edanlui)

 

呂爵安猶䂊之下冇Cut單 事後嬲埋自己

屢次獲讚做事有分寸,高EQ的呂爵安,今次竟然都忍不住了,小編都大跌眼鏡。一向以反應快見稱的他,因一秒猶豫沒有「Cut單」,白等之餘又要受氣,感到後悔不已,最後加了個hashtag「下次要SayNo」憑tag寄意。

 

呂爵安屢獲讚高EQ調停fans紛爭

(圖片來源:IG@edanlui)
(圖片來源:IG@edanlui)

事實上,「連Edan都生氣了」都算是一件事嚴重程度的指標。呂爵安一向被讚反應快、高EQ,以往屢屢因處理事情應變迅速而被網民力讚,就算是支持者與其他偶像fans之間有爭端,他都極速出面調停而避免了事情發酵與變質(昔日文章 >> 呂爵安Edan被hater直線攻擊!高EQ回應獲網民力讚 回顧多次臨危不亂拆彈事件)。

話說回頭,香港搭的士有幾受氣,大家都心中有數。而近日天氣,真的特別容易上火。在社交媒體抒發感想絕對情有可原,只要不要大力放負惹fans擔心就好了。