advertisement

因為參加《全民造星II》而為人認識的Zelos 黃凱逸,最近推出了自己創作的新歌《秒秒也是新開始》。又是到底Zelos黃凱逸是如何去創作這次新作品,他本人是否如歌曲或MV中一樣陽光?不如一齊去了解一下這一位唱作男歌手吧 !

Zelos 黃凱逸創作陽光正能量新歌《秒秒也是新開始》

《秒秒也是新開始》是由作曲填詞的作品,背後的創作構思是甚麼?

Zelos:《秒秒也是新開始》這首歌最先寫起,是歌詞有「秒秒也是新開始」那一段。當時寫這首歌其實沒有現在這個version般陽光,而是比較自憐自勉的感覺,當時生活上沒有很多發展,好像進步不了,也改變不了,所以其實裡面很多祝福是對自己說。在《巴勒比》推出後,我比較避免再聽太多苦情歌,覺得也哭夠了痛夠了,想扶自己一把。重聽以前寫過的歌曲,然後發現《秒秒也是新開始》的Demo,感覺是很鼓勵到自己,然後就決定要把它重新改編,變成現在這個陽光快樂的風格。

歌曲和你的感覺都予人濃濃陽光感覺,你自己是不是好樂觀的人?

Zelos:其實我一直以來只覺得自己好「捱」得,但並不知道這算不算樂觀(哈哈),因為生活就算再不順意至少都無病無痛,又不是遇過好多悲慘的事情,又怎會無端端覺得自己樂觀?直到今年好多人都同我講我好樂觀,問我點做到,我先知自己原來某程度上係好積極同有正能量。我覺得我會用好努力去形容自己多過樂觀,因為我相信努力做好一件事,會令我做下一件事更順利。

好早期時候你和Gladys(李靖筠)組成一隊清新唱作樂團Geez,想請問樂團同個人唱作身份,自己又會覺得有何不同?

Zelos:以前兩個人唱歌,要互相遷就,有時好有火花,但錯方向就好似有爭執,或者成效不夠好。我都掛住以前一齊創作的日子,一齊表演怎樣都不太去計算,單純享受表演的氛圍。但其實過程當中我們都有自己寫歌,有時會卡表現時一同合唱,未適用的會先放一邊。我覺得目前是好時機可以做一些真正屬於我自己的歌,講自己的故事,分享自己的生活態度同睇法,彈性好大,都更加有空間。

知道Zelos都是一位健身教練,會不會有曾經構思過以音樂配合你的運動,例如以運動適合聽我音樂,做到可兩者融合?

Zelos:好多人都有問,但實情係我做運動好多時都不會播放音樂,會好好專心做運動,好集中係身體上的擺動同力度。所以我對舞蹈或者一啲movement的運動特別有興趣。我覺得做運動聽音樂係好個人,例如有啲人鍾意聽pop,有人聽hiphop,有人聽dance music RnB,並無特別話哪種音樂特別適合,所以我都唔會特別要融合兩樣去突顯自己,想兩者有一個不同的對待,不過這問題,反而讓我在想如果有日我的歌曲會被選人選中作排舞或做運動也不錯。

除了《秒秒也是新開始》,2020年還會不會有推出作品?

Zelos:今年希望可以推出多一首作品,計劃緊下首歌都係會傾向正面積極,從而會探討一些更大的主題例如生命或人生意義,實際上用哪一個角度去表達依然在創作當中,但希望繼續送到正能量大家