advertisement

唔知大家上星期有冇睇到我哋she.com自家製作的兩條女生操肌片呢?當中示範動作的,就是這位來自馬來西亞的人氣女神林明禎。想知佢究竟係邊個?問下身邊的男性朋友吧!相信十個有9個半都答得出來,皆因樣子可愛身材又好的她,絕對是宅男界的人氣女神。又唔好視人為公敵住,可能睇完片,你都會有少少鍾意咗佢架!