advertisement

部份圖片來源:互聯網

 

追《鬼怪》追到天昏地暗了吧?!但小編最近竟然聽到有人話:「第一次睇李棟旭做戲咋!」真係「買單爹!(韓文:搞錯!)」所以,決定要用一篇文,嚟話俾大家聽其實你哋錯過咗佢18年呀!

男神條件1 做實事

出道已經18年的李棟旭,捱出名來之後都係做男主角,好似《My girl》、《女人的香氣》、《天命》、《泡泡糖》等等,但有見《鬼怪》個劇本實在寫得太好,就算配角都要做,甚至話呢個角色係佢自己爭取返嚟添!一心只想演好戲而唔係死霸爛霸都要做個虛名男主角,實幹型男人夠可靠!

男神條件2 有膊頭

雖然李棟旭都係倒三角爆肌男,但呢度講嘅膊頭係「承擔」!18歲就做明星並非單純發明星夢,而係因為家境唔好,自覺係「長男」所以要養家。兼且佢仲係個好哥哥,好到視將妹妹嫁出去為己任,而佢妹妹呢,就有次喺綜藝節目度講,希望李棟旭唔好成日掛住為屋企著想,要諗下自己,仲講到齊齊喊晒架!呢啲真係暖男呀嗚!

男神條件3 愛孩子

李棟旭就算未做人爸爸,但都好識同小朋友相處,話說佢早前參加了韓綜《超人回來了》,就同韓國國腳李同國的三個仔女Friend過打Band,而李同國個細仔「大發」仲喺爸爸同李棟旭叔叔二選一之中揀咗李棟旭添!係笑晒口飛奔過去攬住李棟旭架!咁受小朋友歡迎,將來一定係好爸爸啫!

 

唔信?Play俾大家睇!

男神條件4 有膽量

唔好睇李棟旭唇紅齒白皮膚白就以為佢成個女仔咁,其實人哋不知幾Man,連Bungee Jump都敢跳架!話說佢果次參加《Running Man》澳門特輯,任務就係要玩笨豬跳,雖然佢一開始都有啲扭擰同想縮,但最尾都係一下跳咗落去。233米高喎,考慮多啲都情有可原嘅!(不過智孝係毫無懸念321就跳咗咁啫XD)

 

未睇過?又Play俾大家睇睇先!

男神條件5 夠真切

李棟旭同智孝喺《Running Man》度相遇,再喺劇集《天命》裡相知,之後就做咗Friend喇!智孝講過,話同李棟旭係可以「真誠地談話」嘅人所以先做到朋友,而大家亦聽過智孝曾經講過自己喺圈中的朋友唔多,咁都攻陷到智孝個心,就知道佢個人係幾咁真啦!