Lumi Kam
資深品牌管理顧問

資深品牌管理顧問,喜歡嘗試及發掘新美容產品,樂於分享心得,不斷開拓新角度。

advertisement
客席編輯Lumi─當lumi 遇上lumi...
  1. beauty
  2. by Lumi Kam
  3. 2 years +

客席編輯Lumi─當lumi 遇上lumi...

客席編輯Lumi─由此開始!護膚新角度
  1. beauty
  2. by Lumi Kam
  3. 2 years +

客席編輯Lumi─由此開始!護膚新角度