H
guest writer

新紮寫手。相信一切都是練習,練習理解身邊陌生又熟悉的人類和文藝嘢。

advertisement
【純粹講戲】《紙上城市》:<br>做兵啟示錄
 1. living
 2. by H
 3. 2 years +

【純粹講戲】《紙上城市》:
做兵啟示錄

【純粹講戲】《迷你兵團》<br>根本係恐怖片
 1. living
 2. by H
 3. 2 years +

【純粹講戲】《迷你兵團》
根本係恐怖片

【純粹講戲】《凸務madam》:沒有一種人叫「女人」
 1. living
 2. by H
 3. 2 years +

【純粹講戲】《凸務madam》:沒有一種人叫「女人」

【純粹講戲】《念念》:當你不想Move On
 1. living
 2. by H
 3. 2 years +

【純粹講戲】《念念》:當你不想Move On

【純粹講戲】《五個小孩的校長》:恐怖的香港
 1. living
 2. by H
 3. 2 years +

【純粹講戲】《五個小孩的校長》:恐怖的香港

【純粹講戲】《解碼遊戲》:點解叫Imitation Game?
 1. living
 2. by H
 3. 2 years +

【純粹講戲】《解碼遊戲》:點解叫Imitation Game?

【純粹講戲】《我們都是這樣長大的》:成長,你有得揀咩?
 1. living
 2. by H
 3. 2 years +

【純粹講戲】《我們都是這樣長大的》:成長,你有得揀咩?

【純粹講戲】《柏靈頓》:用童話融化種族歧視
 1. living
 2. by H
 3. 2 years +

【純粹講戲】《柏靈頓》:用童話融化種族歧視

【純粹講戲】《翻生侏羅館3:古墓的秘密》:冇爛尾的笑中有淚
 1. living
 2. by H
 3. 2 years +

【純粹講戲】《翻生侏羅館3:古墓的秘密》:冇爛尾的笑中有淚

【純粹講戲】《黃飛鴻之英雄有夢》:彭于晏之英雄有肉
 1. living
 2. by H
 3. 2 years +

【純粹講戲】《黃飛鴻之英雄有夢》:彭于晏之英雄有肉

【純粹講戲】《別相信任何人》:劇本乏力 演員搭救
 1. living
 2. by H
 3. 2 years +

【純粹講戲】《別相信任何人》:劇本乏力 演員搭救

【純粹講戲】《星際啟示錄》:港女應該睇
 1. living
 2. by H
 3. 2 years +

【純粹講戲】《星際啟示錄》:港女應該睇