Lupita Nyong’o

advertisement
fashion
她們是全世界最會穿衣的人

她們是全世界最會穿衣的人

fashion
Lupita Nyong'o,天驕之女首登Vogue封面

Lupita Nyong'o,天驕之女首登Vogue封面

luxshery
很可能是下一個fashion icon

很可能是下一個fashion icon

fashion
奧斯卡紅毯 群星PK賽

奧斯卡紅毯 群星PK賽