advertisement

#真人版

《小飛俠》再次洗「白」?真人版Tinker Bell由黑人女星Yara Shahidi出演

《小飛俠》再次洗「白」?真人版Tinker Bell由黑人女星Yara Shahidi出演

三位主角長大後的故事!《飛天小女警》將推出真人版影集

三位主角長大後的故事!《飛天小女警》將推出真人版影集

劍橋高材生Jonah Hauer-King確定出演真人版《小魚仙》王子!大家會回心轉意嗎?
 1. entertainment
 2. by she.com
 3. 2 years +

劍橋高材生Jonah Hauer-King確定出演真人版《小魚仙》王子!大家會回心轉意嗎?

荷里活宣布翻拍!《你的名字》真人版女主角會係佢?
 1. living
 2. by ida wong
 3. 2 years +

荷里活宣布翻拍!《你的名字》真人版女主角會係佢?

《花木蘭》《獅子王》《小美人魚》⋯⋯迪士尼下一部真人版電影會係?
 1. living
 2. by jill yu
 3. 2 years +

《花木蘭》《獅子王》《小美人魚》⋯⋯迪士尼下一部真人版電影會係?

迪士尼十項全能公主《木蘭》真人版主角海選中!
 1. shemom
 2. by debby fan
 3. 2 years +

迪士尼十項全能公主《木蘭》真人版主角海選中!