advertisement

#戲院

經營逾36年,UA戲院宣布即日起全線結業!網民慨歎:香港人的黃金時代已經過去
 1. living
 2. by she.com
 3. 1 months ago

經營逾36年,UA戲院宣布即日起全線結業!網民慨歎:香港人的黃金時代已經過去

[聽日戲院重開] 港島兩間新戲院開業!遲來的「賀歲檔」8 套電影
 1. entertainment
 2. by sue wai
 3. 2 months ago

[聽日戲院重開] 港島兩間新戲院開業!遲來的「賀歲檔」8 套電影

戲院重開!一文睇清邊間戲院睇戲最抵?
 1. entertainment
 2. by jillheung
 3. 1 year ago

戲院重開!一文睇清邊間戲院睇戲最抵?

編輯直擊!青衣開新戲院
 1. living
 2. by jill yu
 3. 2 years +

編輯直擊!青衣開新戲院