advertisement

小朋友都係小小藝術家!上星期shedates聯同 Ibility 嘅聖誕親子工作坊,小朋友發揮無限創意,同Daddy Mommy一同制作獨一無二嘅聖誕毛冷掛畫。#shedates #shemom #聖誕親子工作坊 #ibility

Posted by Shemom on Friday, 22 December 2017

聖誕節將近,和小朋友動動指頭、搞搞新意思!shedates x ibility聖誕親子手作坊,一齊編織充滿節日氣氛的掛畫。

小朋友們都好留心聽手作坊的姐姐講解。

家長同小朋友都一齊落手落腳,用毛冷編織聖誕掛畫。

完成了!看來大家都好滿意自己的作品

如果想知道更多工作坊的詳情,可登入https://store-ibility.com/ 了解更多,或者繼續留意我地shedates的最新動態。