advertisement

朱佩君:握緊手中的選擇權
遇到問題、遇到困難的時候,我們的腦海總會出現一個想法﹕「我冇得揀」。

原生家庭過得不愉快,我冇得揀;
跟同事關係不好,我冇得揀;
另一半待我很差,我冇得揀;

一切一切,我們都會以「冇得揀」來否定,然而,其實想真一點,任何事實你都有得揀!

儘管父母、兄弟姊妹冇得揀,但你可以揀長大後離開原生家庭,獨立自主。有時候,彼此少見一點、距離拉遠一點卻反而有助拉近關係;

跟同事關係差到不能再差,但你其實可以揀狠心離場換一份工作,重新開始經營一段辦公室的同事關係;

另一半待我忽冷忽熱、愛理不理,你用盡力也無法扭轉局勢,那不如止蝕離場吧!別人愛不愛你,你冇得揀,但你有權揀離開他,大不了哭一場,明日又是新開始!

不是嗎?

別再以「冇得揀」來讓自己接受現實,這其實是最消極、最懦弱、最自虐的行為。

只要狠心放下那該死的留戀,你才可以盡快開啟第二人生。你要記着,什麼時候我們都有選擇權。

別把自己的笑容、幸福交到別人手中,選擇權永遠握緊,誰也困不住你。

朱佩君
香港小說、專欄作家
www.facebook.com/OLAforada