advertisement

所謂長江前浪推後浪,平時睇慣小鮮肉嘅你,小編都知你哋要求高嫁喇!要數近期熱爆嘅美男子,就要提下呢位喺內地新劇《致我們單純的小美好》做男主角嘅「國民男友」胡一哥,大家嘅小心臟準備好未?

1993年出世嘅胡一天,近日憑住內地劇集《致我們單純的小美好》瞬間爆紅,除咗因為帥氣嘅顏值,仲擁有傲人嘅188公分身高!係唔少迷妹心目中嘅男友首選啊~

望真啲,胡一天嘅側面真係有啲似彭于晏,正面就完全係一個帥哥啊!好似漫畫裡面走出嚟嘅角色一樣,好唔真實啊~

胡一天喺《致我們單純的小美好》呢部電視劇中,飾演外冷內熱嘅醫生,同女主角沈月由青梅竹馬到錯失後,再次相愛嘅故事,有種《那些年》果種純純嘅愛嘅感覺,仲未播完已經有成5億嘅播放量,重點係佢同女主角之間有成28cm嘅最萌身高差,每一個情節都令人好心動啊~各位迷妹,準備好追劇未?

(圖片取自網絡)