advertisement

「雞蛋六隻,糖呢就兩茶匙」,相信好多人都有少少神經質,要跟足食譜絲毫不差,先覺得會煮出好味嘅食物。最近IKEA於加拿大一個名為 IKEA Kitchen Event 的活動中,就推出十分搞笑「小學雞食譜」IKEA Cook This Page,買齊材料真係可以跟到足!

 

 

首先買齊所需食物。

 

 

然後打開食譜入面想煮嘅菜色。

 

 

然後將材料、調味料,按圖示放在食譜上。

 

 

排好晒!可以連埋張紙放入焗爐喇!

 

 

 

 

 

大功告成,睇落好好味咁。

 

 

食譜喺IKEA Kitchen Event 活動派發,有食譜就可以買料整嘢食喇。唔知香港有冇機會有得派呢?

 

圖片來源:Contagious YouTube 截圖