advertisement

聽日就到中秋,又係月餅大量出現嘅時候,唔知大家鍾意食傳統月餅定冰皮月餅多啲呢?無論你揀邊一款,定兩樣通殺,貪靚嘅你哋食之前,有冇考慮過吸入咗幾多熱量?唔好以為食冰皮月餅就冇咁肥,太天真喇!繼續睇落去啦~

凡事都唔可以剩係睇表面,食物始終要睇營養標籤最實際!市面上嘅冰皮月餅愈出愈多味,其中好多「芝士粉絲」一定唔少得食返一兩件芝士味嘅冰皮月餅,營養師就話,唔同餡料嘅冰皮月餅有唔同嘅熱量,而芝士餡、蛋黄及芝麻嘅熱量就最高!尤其係芝士,比綠豆蓉的脂肪高接近一倍,熱量高近 2 成,知道咗之後,大家仲敢唔敢食咁多?

不過始終一年一度中秋佳節,幾個人share一舊月餅食就冇咁heavy啦~祝大家中秋節快樂!