advertisement

Party連場係咁食係咁玩(未計今晚),家陣出事呢!是的!食得太鹹、唔夠瞓、捱夜、又煙又酒等等等等都會帶來後遺症;嚴重的醫生先知,但你由頭水腫到落腳,就明眼人都見。放鬆完係時候錫返身,每日5分鐘按啱穴位,尋回正常的你吧!

極泉穴

位置:腋下正中。

功效:排毒消腫。

曲池穴

位置:屈曲手肘,骨頭與摺紋之間的凹位。

功效:去濕通便。

陰陵泉

位置:膝頭內側凹位。

功效:消水腫、去濕。

承山穴

位置:小腿前方正中位。

功效:去濕、提神。

委中穴

位置:膝頭正上方。

功效:解毒去濕。