advertisement

唔知有幾多人同小編一樣,手機長期都會貼膜,感覺上可以為手機屏幕加上一層保護,但原來貼膜或會影響眼睛健康,想知點解就繼續睇落去喇~

市面上可以買到嘅貼膜種類繁多,原裝、磨砂、高清、鑽石、鋼化玻璃……但其實無論係邊一種貼膜,都會令手機螢幕嘅透明度下降,對住手機太耐甚至會出現頭暈、眼花、視力模糊等症狀。有醫生指出,手機貼膜或會令手機螢幕嘅光線發生折射,加重視覺疲勞,如果手機貼膜上存有很多劃痕,對眼健康的危害更大,真係要小心小心!

其實貼膜係咪必須?有業內人士就指,現時大部分手機螢幕都係使用類似玻璃性質的手機屏,有一定程度嘅表面硬度和抗劃傷能力,只要正常使用,即使冇貼膜都唔會輕易損壞。對比起眼睛,大部分人似乎更在乎手機屏幕嘅「安危」,呢點我哋真係要反省下~

講到尾,其實只要我哋少啲做「低頭族」,即使你有冇貼膜,對眼睛都會比較好。建議大家使用手機超過半小時之後就要俾眼睛休息下,活動一下眼球,盡量望下遠距離嘅事物,就能夠好好保護眼睛。